Text Box: Usluge

Proizvodi

Text Box: O nama
Text Box: Kontakt
Text Box: Inženjering
Text Box: Metalne konstukcije
Text Box: Ventilatori
Text Box: Sistemi za otprašivanje

Protočne vage

Mikrotehnika projektuje i izrađuje protočne vage za industrijsku primenu. Kompletan sistem se izrađuje u našoj proizvodnoj hali i montira se na mestu koje određuje kupac. Vage su opremljene najsavremenijom tehnologijom merenja težine. Povezivanjem ovih vaga sa sistemom upravljanja dobija se upravljiv sistem pri čemu se vage mogu koristiti kako za merenje izlaznih i ulaznih veličina, tako i merenje parametara u sredini procesa na osnovu koga se formira upravljanje.

Protočne vage

Text Box: Jelšingrad mašine