Text Box: Usluge

Proizvodi

Text Box: O nama
Text Box: Kontakt
Text Box: Inženjering
Text Box: Metalne konstukcije
Text Box: Ventilatori

Sistemi za otprašivanje

Text Box: Protočne vage

Mikrotehnika projektuje i izrađuje sisteme za otprašivanje. Projektovanje se vrši prema traženim karakteristikama . Kompletan sistem se izrađuje u našoj proizvodnoj hali i montira se na mestu koje određuje kupac.

Postoje tri grupe sistema za otprašivanje:

· Filterski sistem tipa MKF

· Filterski sistem tipa SOF

· Ciklon postrojenja

Sistemi za otprašivanje

Filterski uređaj tip MKF je suvi, vrećasti modularni filterski uređaj višekomornog tipa sa automatskim čišćenjem filterskih vreća komprimovanim vazduhom, konstruisan za prosto spajanje više komora u jednu filtersku jedinicu. Namenjen je za suvo prečišćavanje industrijskih gasova i vazduha zaprljanog prašinom.

 

Tehnički opis filterskog sistema tipa MKF.pdf

 

Filteri serije SOF su okrugli, konstruisani kao samostalne filterske jedinice. Namenjeni su za suvo prečišćavanje industrijskih gasova i vazduha zaprljanog prašinom.

 

Tehnički opis filterskog sistema tipa SOF.pdf

 

Cikloni se koriste u širokom području procesne industrije i služe za izdvajanje prašine iz gasova. Najčešće su korišćena oprema za separaciju materijala iz mešavine sa gasom. Gas ulazi u cilindrično konusnu komoru tangencijalno, a izlazi kroz centralni otvor, tako da ciklon, ustvari, predstavlja komoru u kojoj se odvija taloženje usled delovanja centrifugalnih sila. Pri normalnim uslovima rada ciklona, centrifugalna sila može dostići veličinu i do pet puta veču od sile gravitacije.

 

Tehnički opis ciklonskog postrojenja.pdf

 

Text Box: Jelšingrad mašine