Usluge

Text Box: Proizvodi
Text Box: O nama
Text Box: Kontakt
Text Box: Inženjering
Text Box: Usluge uravnoteženja
Text Box: Usluge centriranja

Usluge preventivnog

održavanja

Text Box: Bravarsko-motažersko varilačke usluge
Text Box: Usluge iznajmljivanja specijalnih vozila

Stručne ekipe Mikrotehnike pružaju usluge preventivnog i tekućeg održavanja. Ove usluge pružamo na dva načina:

 

· Jednokratno—kada kupac usluga zahteva  kontrolu trenutnog stanja sistema

· Po sistemu Ugovora—kontrole se vrše jednom ili više puta mesečno u periodu trajanja Ugovora (dinamika kontrola se definiše prema zahtevima kupca usluga) pri čemu se dobija trend stanja sistema u određenom vremenskom periodu

 

Ukoliko se sklopi Ugovor o preventivnom održavanju, Mikrotehnika, kao servis partner SKF-a, nudi i godišnje ugovore o  nabavci SKF-ovih ležajeva sa SKF-ovim distributerom u Nišu

Usluge preventivnog održavanja

Jednokratno pružanje usluga je najčešće kada se kupac nalazi pred remontom i neophodno mu je da zna stanje sistema. Pružanje usluga po sistemu Ugovora je nešto na čemu stručne ekipe Mikrotehnika insistiraju prilikom odlučivanja za jednu od ove dve varijante. Kontrolama u dužem vremenskom periodu moguće je otkriti zakonitosti ponašanja sistema i probleme koji nastaju, i na taj način je moguće srečiti probleme pre njihovog nastajanja. Metod preventivnog održavanja značajno smanjuje troškove održavanja sistema i povećava sigurnost funkcionisanja sistema. Ovo je izuzetno važno kod sistema gde je zastoj veoma skup.

Preventivnim održavanjem se kontroliše stanje mašine na bazi vibrodijagnostike, stanje ležajeva, saosnost vratila, temperatura kritičnih delova mašine, vrši se termovizijska kontrola svih kritičnih delova sistema. Korisnik usluga dobija izveštaj sa kompletnim podacima stanja sistema i predloge mera za rešavanje problema u štampanoj verziji. Takođe, korisnik dobija, u elektronskom obliku, bazu podataka sa svim podacima dotadašnjih kontrola, layout-om sistema i svim bitnijim parametrima sistema.

Potrebe za ovom vrstom usluga ima gotovo svaka proizvodnja. Mobilna ekipa je uvek spremna i vama na raspolaganju 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno. Ovo je izuzetno bitno kod proizvodnje gde je zastoj jako skup, pa se za servis koriste neradni dani ili noćni termini. Korisnici naših usluga su izuzetno zadovoljni kako samom uslugom tako i rezultatima koje ona pruža.

Text Box: Jelšingrad mašine